تاریخ
تاریخ نشانگر گذشته و راهی برای اینده است راهی که به ما برای پیشرفت کمک می کند تاریخ است که به ما می اموزد خوب زیستن وچگونی زیست را تاریخ داستان ویا افسانه نیست تاریخ چراغ راه ماست تاریخ است که رفتار سرزمین ها را به مانشان می دهد تاریخ است که می گوید خصلت سرزمین هارا که کدام خوب است وکدام نیست، بیست هزار سال از سال تاریخ ارزنده ی ما {از زمان پیدایش اریاها وانقراض پارتها تا ساسانیان وانقراض ال زیار} در دو جلد به نام تاریخ ده هزار ساله ی ایران خلاصه شده است که هم اکنون می توانید ان را از لینک زیر دانلودکنید.


برای دریافت جلد اول کلیک کنید
عنوان: تاریخ ده هزار ساله ی ایران جلد 1
حجم: 5.76 مگابایت


برای دریافت جلد دوم کلیک کنید
عنوان: تاریخ ده هزار ساله ایران جلد دوم
حجم: 11.1 مگابایت


برای دریافت جلد سوم کلیک کنید

عنوان: تاریخ ده هزار ساله ایران جلد سوم
حجم: 12 مگابایت


برای دریافت جلد چهارم کلیک کنید

عنوان: تاریخ ده هزار ساله ایران جلد سوم
حجم: 9 مگابایت