آناتومی مغز انسان

آناتومی مغز انسان به عنوان پیچیده ترین دستگاه بدن آدمی همیشه مورد توجه بوده است. از این رو در این مقاله به تشریح کامل مغز انسان و کارکرد قسمت های مختلف آن می پردازیم.

اجزای مختلف مغز:

 • مخ
 • تالاموس
 • هیپوتالاموس
 • مخچه
 • ساقه مغز


مخ چیست؟

مخ بزرگ ترین بخش مغز است که از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده است.

نیمکره راست فعالیت های سمت چپ بدن و و نیمکره چپ فعالیت های سمت راست بدن را تحت کنترل دارند. اما بین دو نیمکره نیزهماهنگی وجود دارد. زمانی که دو دستمان را همزمان حرکت می دهیم هر دو نیمکره را به طور مشترک به همکاری واداشته ایم.

چنین به نظر می رسد که فعالیت های هنری همچون موسیقی و نقاشی را نیمکره راست و فعالیت های علمی مثل ریاضی و منطق را نیمکره چپ کنترل می کند.عملکرد مخ

 

قشر مخ کجاست؟

مخ از دو بخش سطحی و عمقی تشکیل شده است. به قسمت سطحی مخ که خاکستری رنگ می باشد، قشر مخ می گویند. ویژگی منحصر به فرد قشر مخ، چین خوردگی های آن است که این امکان را ایجاد می کند تا سلول های عصبی بیشتری را در خود جای دهد.

وظایف قشر مخ کدام اند؟

 • حرکات ارادی را کنترل می کند.
 • در شخصیت و اعمال پیچیده ذهنی مثل تفکر و حافظه نقش دارد.
 • پیام های حسی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و پاسخ می دهد.

تالاموس چیست؟

تالاموس

به هسته های خاکستری رنگ و تخم مرغی شکل که به صورت قرینه درنیمکره مخ قرار دارد، تالاموس می گویند.

کار تالاموس چیست؟

تالاموس محلی برای دریافت، تقویت و انتقال پیام های حسی است. همه پیام های حسی به جز پیام های بویایی قبل از رسیدن به قشر مخ، به تالاموس رفته و تقویت می شوند.

هیپوتالاموس چه وظایفی بر عهده دارد؟

هیپوتالاموس

هیپوتالاموس بخشی از مغز است که هسته های خاکستری زیادی دارد و در موارد زیر نقش دارد:

 1. تنظیم رفتارهای گرسنگی و تشنگی
 2. سوخت و ساز مواد غذایی
 3. تنظیم گرمای بدن
 4. تنظیم ترشحات هورمونی

محل ساقه مغز کجاست؟

بخشی که در قسمت پایینی مغز قرار دارد، ساقه مغز نامیده می شود که از یک سمت به نخاع و از سمت دیگر به مخ و مخچه منتهی می شود.

ساقه مغز از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

 1. مغز میانی
 2. بصل النخاع
 3. پل مغزی

ساقه مغز

کار بصل النخاع چیست؟

بصل النخاع رابط مغز و نخاع است و در پایین ترین بخش مغز قرار گرفته است.

اعمال دستگاه گوارش، ضربان قلب و تنفس توسط سلول های عصبی بصل النخاع کنترل می شود.

آناتومی مخچه چگونه است؟

مخچه

مخچه دومین بخش بزرگ مغز بعد از مخ می باشد که در پشت ساقه مغز قرار گرفته است.

مخچه از دو نیمکره و بخشی به نام کرمینه تشکیل شده است.

وظیفه مخچه چیست؟

مخچه در تنظیم حالت بدن و تعادل نقش دارد. اطلاعاتی را از ماهیچه ها، مفصل ها، پوست، چشم ها و گوش ها دریافت می کند و به آدمی در انجام حرکات دقیق مثل چکش زدن روی میخ یا راه رفتن روی خط مستقیم کمک می کند.
mahdi keikha