جهت ارتباط باما می توانید انتقادات و پیشنهادات خودرابه ادرس ایمیل و یا از طریق آیدی تلگرام ذیل با ما به اشتراک بگذارید.                                                                    تلگرام                                                                             
          ایمیل