بهترین دانستنیها ی بدن انسان
هرانچه از زیبایی های خلقت بدن باید بدانید.

 کتاب :دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان
اثر: ژاک بیلی
ترجمه :پریسا همایون روز
سبک:علمی ودانستنیحقایق جالبی درباره ی بدن 1
ضخامت دیواره ی مویرگ ها فقط به اندازه یک سلول است
اگرتمام رگ های خونی بدن به هم متصل شوند میتوانند بیش از دوبار دور کره ی زمین بچرخند.
گلبول های قرمز حدود چهار ماه عمر می کنند.
پلاسمانیمی از خون راتشکیل داده است.
بدن شمادرهر ثانیه حدودسه میلیون گلبول قرمز می سازد.
 ودر هر ثانیه همین تعداد از آن ها می میرند
در هر سانتی متر مربع از پوستتان بین صدتاده هزارباکتری وجود دارد که اکثر انها بی ضررند.
حقایق جالبی درباره ی بدن 2
هرانسان بالغ روزانه حدود یک لیتر بزاق تولیدمی کند .

وقتی که معده خالی هست تقریبا به اندازه ی مشتتان است هنگامی که معده پرمی شود،
حجم ان به اندازه ی چهارتاشش لیوان پر از غذاومایع افزایش پیدا می کند.
حدودبیست ساعت یابیشترطول می کشدتاموادزایدازانتهای روده ی بزرگ به انتهای ان برسند.
حدود400 نوع باکتری مختلف درون روده ی بزرگ زندگی می کنند.


حقایق جالبی درباره ی بدن 3
حدودشش ثانیه طول می کشدتاخون ازقلب به شش هابرودودوباره به قلب بازگردد.
درهریک ازشش های شماحدود300 میلیون کیسه ی هوایی وجود دارد.
ضخامت هرنایژک به اندازه ی ضخامت موی سرتان است.
نوزادان خیلی سریع نفس می کشند - حدود 35 باردردقیقه.
نای انسان بالغ حدود12 سانتی مترطول ودو الی سه سانتی مترعرض دارد.
سرعت هوایی که هنگام عطسه کردن ازبدنتان خارج می شود،حدود 160کیلومتربرساعت است.


حقایق جالبی درباره ی بدن
4
درهرثانیه میلیون ها پیام عصبی بین مغزوماهیچه هایتان جابه جامی شوند.
شماهنگام تولدبیش از300 قطعه استخوان دارید،ولی برخی ازاین استخوان هاهمراه با رشدتان به هم می چسبند.
طول یک تارماهیچه ای می تواندبه30 سانتی متربرسد.
زن ها نسبت به مرد هاصدای زیرتری دارند،زیراتارهای صوتی ان هادرهرثانیه بیش از200 باربازوبسته می شوند.
فعال ترین ماهیچه های بدن ماهیچه هایی اند که چشم هارا به حرکت درمی اورند،
چشم ها هر روزمیلیون هاحرکت ظریف انجام می دهند.حقایق جالبی درباره ی بدن
5{حس پنج گانه}
اندازه ی چشم انسان بالغ حدود3/2 پینگ پنگ است.
پیام های عصبی می توانندباسرعت600 کیلومتربرساعت حرکت کنند.
استخوان های چکشی،سندانی و رکابی داخل گوش ها کوچک ترین استخوان های بدن اند.
مغزمی تواندحدود ده هزاربوی مختلف راتشخیص دهد.
برخی ازمردم حس بویایی ندارند ونمی توانند هیچ بویی راحس کنند
نکات علمی 1  {صفحه ی 23 کتاب دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان}
موضوع : سکته ی قلبی ومغزی چگونه اتفاق می افتد؟

مصرف بیش ازحدغذاهای چرب باعث ایجاد چربی فراوان درخون می شود.این چربی در دیواره ی رگ ها رسوب می کند وموجب تنگ یا مسدود شدن ان هامیشود. وقتی چنین اتفاقی می افتد خون نمی تواند به راحتی در رگ ها حرکت کند واکسیژن رابه سلول ها برساند.اگربه قلب اکسیژن کافی نرسد بعضی از ماهیچه های ان میمیرند. درچنین حالتی،شخص دچار حمله ی قلبی می شود. اگرکمبود اکسیژن در مغزاتفاق بیفتد سلول های مغزی میمیرند ومغز نمی تواند به درستی به کار خود ادامه دهد، به این وضعیت سکته ی مغزی می گویند.نکات علمی 2 {صفحه ی 18 کتاب دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان}
موضوع : علت به خواب رفتن پاها چیست؟

اگر مدت طولانی روی پاهایتان بنشینید ، ان ها به خواب می روند یا به اصطلاح سوزن سوزن می شوند.درچنین مواقعی وزن بدن به عصب های پافشارواردمی کند وباعث می شود به ان ها خون نرسد.وقتی حرکت می کنید وجریان خون در اطراف عصب ها به حالت عادی برمی گردد،عصب ها دوباره شروع به کارمی کنند وپاهایتان سوزن سوزن می شوند.
نکات علمی 3 {صفحه ی 17و18کتاب دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان}
 موضوع:وقتی چیز بسیار تیزیا داغ را لمس می کنید،چه اتفاقی می افتد؟

در چنین مواقعی ،دستتان را به سرعت وبدون ان که فرصت فکر کردن را داشته باشید،عقب می کشید.به این نوع حرکت ها،واکنش انعکاسی یا غیرارادی می گویند. واکنش های غیرعادی زمانی اتفاق می افتند که گیرنده های درد یک پیام فوری رابه نخاع می فرستند.نخاع بلافاصله پیامی را به ماهیچه ها دست ارسال می کند که باعث می شود دستتان را از مقابل چیزی که باعث شده است، عقب بکشید. نخاع پیامی را هم به مغز می فرستد تا ان را از اتفاقی که افتاده است اگاه کند. به همین دلیل لحظه ای طول می کشد تا مغز از کاری که بدن انجام داده است اگاه شود.نکات علمی 4 {صفحه ی18کتاب دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان}
موضوع :مسکن ها چگونه باعث کاهش درد می شوند؟
مسکن ها از نوعی مواد شیمیایی ساخته شده اند که می توانند احساس درد را ازبین ببرند.ولی این دارو ها بیماری را مداوا نمی کنند وعامل ایجاد کننده ی درد هم چنان باقی می ماند. در واقع ، مسکن ها مسیر انتقال پیام درد را مسدود می کنند تا به مغز نرسد.

نکات علمی 5{صفحه ی23 کتاب دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان}
موضوع : واکسن چگونه عمل می کند؟
پزشکان می توانندباروش خاصی ازمبتلاشدن ما به بعضی ازبیماری هاجلوگیری کنند.دراین روش ،ان ها مقدار کمی از میکروب های ضعیف شده ی بیماری رابه بدنمان تزریق می کنند. این کار که به ان واکسیناسیون میگویند ، باعث می شودبدنمان راه مبارزه با ان بیماری رایاد بگیرد.به این ترتیب،اگر دوباره همان میکروب ها وارد بدنمان بشوند،دیگر نمی توانند بیمارمان کنند.
نکات علمی 6 (فصل سوم کتاب دایرة المعارف بدن انسان برای نوجوانان)
قبل از ان که بدنتان بتواند از غذایی که خورده اید استفاده کند باید ان را خرد کرده وبه قسمت های کوچک تری تبدیل کند به این عمل گوارش می گویند.
خردکردن وتجزیه ی غذاها باعث می شود قسمت های مفید غذا از قسمت های زاید وبه درد نخور ان جداشوند.به این ترتیب ،بدن می تواند موادغذایی مورد نیاز خود را جذب کند .به محض این که غذا را داخل دهنتان می گذارید عمل گوارش اغاز می شود وباتوجه به نوع غذایی که می خورید،می تواند تا 24 ساعت طول بکشد که غذا از دهان و مری به انتهای روده ی بزرگ برسد.
صفحه ی 6
دستگاه گوارش شما لوله ی بسیار بزرگی است که به قسمت های مختلفی تقسیم می شود .این لوله ی دراز که به ان لوله ی گوارش می گویند،از دهان شروع وبه مخرج ختم می گردد لوله ی گوارش در بعضی ازقسمت ها صاف وبسیار باریک ودر برخی از نقاط ،کیسه ای شکل یا پر پیچ وخم است.درحالی که غذا درطول لوله ی گوارش حرکت می کند قسمت هایی از دستگاه گوارش مثل دهان ،کبدوپانکراس مایع های خامی راداخل لوله می ریزند.این مایع هاباعث نرم وتجزیه شدن غذا می شوند. 

صفحه ی 7 
(گاز زدن وجویدن)
عمل گوارش در دهان اغاز می شود وقتی غذا راداخل دهانتان می گذارید،اتفاق های زیادی می افتد.
اگر غذا سفت وخشک باشد ان را با دندان هایتان می جوید تا نرم ومرطوب شود .دهانتان راکاملا باز کنید ودراینه به دندان هایتان نگاهی بیندازید.دندان های شما شکل های مختلفی دارند ،دندان های جلو پهن وبرنده اند وبه ان ها دندانهای پیش می گویند. وظیفه ی دندانهای پیش بریدن وتکه تکه کردن غذا است .با این دندانها می توانید تکه ی بزرگی از غذا را گاز بزنید وقسمت کوچکتری از ان راجداکنید در دو طرف دندان های پیش بالا وپایین دندان های نیش قرار دارند دندان های نیش مخروطی شکل و نوک تیزند وبرای پاره کردن غذاهای سفتی مثل گوشت به کار میروند دندان های نیش چهار عددند.
صفحه هشت 8
در قسمت عقب دهانتان دندان های پهن و بزرگی وجود دارد که به آن ها دندان های آسیا می گویند دندان های آسیا مسئول خرد و له کردن غذایند.زبان هنگام عمل جویدن غذا را در دهان میچرخاند وآن را به طرف دندان های آسیا میراند تا له و خرد شوند همراه این عمل مایعی نیز داخل دهان میریزد وبا غذا مخلوط میشود نام این مایع بزاق است بزاق غذا را نرم و خیس میکند و آن را به شکل خمیر در می آورد.
حمله به دندان ها
وقتی که غذایی را گاز میزنید ومی جوید ذره های ریز آن به دندان هایتان می چسبد این ذره های ریز پس از بلعیدن غذا روی دندان ها باقی می ماند میکروب هایی که داخل باقی مانده های غذا زندگی میکنند.به مرور زمان به دندان ها حمله میکنند و باعث پوسیدگی آن ها می شود .
صفحه ی نه 9
پایین رفتن از مری
غذایی که در دهان به اندازه ی کافی خرد و نرم شده است آماده بلعیدن است هنگام بلع غذا وارد گلو و سپس مری می شود.
مری لوله ای است که غذا پس از بلعیده شدن و عبور از گلو از آن پایین می رود لوله ای به نام نای که به کمک ان تنفس می کنید نیز کنار مری قرار گرفته است مری و نای هردو به انتهای گلو راه دارند. وقتی غذا را قورت می دهیم دریچه ای به نام اپی گلوت به طور خودکار روی نای قرار میگیرد ودهانه ی ان را می پوشاند. به این ترتیب غذا به اشتباه از نای پایین نمی رود و باعث خفگی نمی شود. اگر غذا به طور تصادفی وارد نای شود به شدت سرفه میکنید تا به گلو برگردد
صفحه 10
مری لوله ای نرم و انعطاف پذیر به طول25cmوپهنای انگشت شصت شماست. ماهیچه های دیواره ی مری درست پشت لقمه ی غذا منقبض می شوند و آن را جلومی رانند .درحالی که غذا به طرف جلو حرکت می کند گروهی دیگری از ماهیچه ها منقبض می شوند تا غذا باز هم جلو تر برود مری غذا را به طور خودکار وبدون انکه شما درباره آن فکر کنید جلو می راند.در این صورت غذا همان جایی که بود باقی می ماند. ماهیچه های دیواره ی مری حتی اگر روی سرتان بایستید نیز غذا را به طرف پایین میرانند . 
خروج هوا(آروغ)
وقتی غذا میخورید مقداری هوا را نیز همراه ان می بلعید گاهی اوقات این هوا به شکل آروغ ازمری بالا می اید برخی از گاز های تولید شده در دستگاه گوارش نیز از انتهای لوله ی گوارش خارج میشوند این گازها توسط باکتری های مفیدی که در روده های زندگی می کنند تولید می شوند.
صفحه ی 11 
به سوی معده
لقمه ی غذا پس از بلعیده شدن حدود شش ثانیه در مری سفر می کند وپایین می رودبه این ترتیب غذابه سوی معده حرکت می کند و وارد ان می شود.
معده زیر دنده ها قرار گرفته است .لوله ی گوارش وقتی که به معده می رسد به شکل کیسه ای انعطاف پذیر در می اید.غذایی که وارد معده می شود باتوجه به نوع ان  حدود یک الی چهارساعت دران می ماند. دیواره ی معده از ماهیچه هایی به وجود امده استکه با انقباض خود غذارا خرد ومخلوط می کند وان را به شکل مایعی غلیظ وخمیری شکل در می اورد.
گوشت وغذاهای پرچربی مانند چیپس در مقایسه باسایر غذاهاومدت بیشتری در معده می مانند تاخرد وهضم شوند.
صفحه ی دوازده 12
دیواره ی معده مواد شیمیایی خاصی را ترشح می کند که به ان ها شیره ی گوارشی می گویند. شیره ی گوارشی به هضم غذا کمک می کند.قدرت اسیدی شیره ی گوارشی به قدری زیاد است که اکثر میکرب ها یا باکتری های مضری که همراه غذا به معده امده اند می کشد واز بین می برد .باکتری ها موجودات زنده ی بسیار ریزی اند که با چشم دیده نمی شوند ودر محیط اطراف ما زندگی می کنند.برخی از انواع باکتری ها می توانند مارا بیمار کنند.
در قسمت انتهایی معده دریچه ای وجود دارد که از ماهیچه های حلقوی درست شده اند وقتی که غذا اماده ی خروج از معده است این دیچه باز وبسته می شود وهر بار مقدار کمی غذا درون قسمت بعدی لوله ی گوارش (روده ی باریک)میریزد.
صفحه ی سیزده 13
سفر درروده ی باریک
مواد مورد نیاز بدن در روده ی باریک جذب می شوند وبه سایر نقاط بدن انتقال می یابند. ولی غذای خمیری شکلی که از معده وارد لوله ی باریک می شود ابتدا باید بصورت مایعی رقیق در بیاید.
به روده ی باریک لوله ی کوچک نیز میگویند.ولی این قسمت ازلوله ی گوارش حدود شش متر طول وتقریبا به اندازه ی قطر لوله ی خمیری دندان،عرض دارد.روده ی باریک دارای چین خوردگی های زیادی است تا بتواند درون حفره ی شکمتان که کوچک تر از توپ فوتبال است جای بگیرد.ماهیچه های دیواره ی لوله ی باریک نانند دیواره های ماهیچه های دیواره ی مری با انقباض های پشت سر هم خود،غذا را در طول روده ی باریک جلو می رانند.

صفحه ی چهارده 14
سرتاسر بدن
خون سرشار از مواد غذایی که از کبد خارج می شود به نقاط مختلف بدن می رودتا در دسترس قسمت هایی که به آن ها نیاز دارند قرار بگیرد.
بدن شما از میلیون ها ذره ی ریز تشکیل شده است که به آن ها سلول می گویند.
رگ های خونی خون را به تمام سلول های بدن می رسانند.به این ترتیب،هر سلول مواد غذایی مورد نیازش را ازخون جذب می کند.
سلول های بدن از مواد غذایی مختلف،استفاده های مختلفی می کنند. مواد غذایی موجود در غذاها را می توان به سه دسته ی کلی تقسیم کرد که عبارتند از:
1- کربوهیدرات ها
2-پروتئین ها
3-چربی ها

کربوهیدرات ها انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کنند. {نان،ماکارونی،سیب زمینی،برنج وغذاهای شیرین }کربوهیدرات فراوانی دارند.
کربوهیدرات ها به راحتی در بدن هضم می شوندوبه انرژی تبدیل می شوند.

صفحه ی پانزده 15

ویتامین C به بدن درمبارزه با بیماری ها وترمیم زخم ها کمک می کند این ویتامین در انواع میوه ها و سبزیجات تازه، به خصوص پرتقال وجود دارد.
پروتئین ها مسئول ساختن سلول های جدید وترمیم سلول های آسیب دیده اند. {گوشت،ماهی،تخم مرغ،شیر،پنیر،لوبیا وآجیل} سرشار از پروتئین هستند.
چربی ها انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کنند ودر رشد برخی از سلول ها نقش دارند. {گوشت،انواع روغن ها،کره،شیر،پنیر وشکلات} دارای چربی اند.
غذاها دارای مواد شیمیایی خاصی به نام ویتامین ها ونمک های معدنی نیز هستند.ویتامین ها ونمک های معدنی انواع مختلفی دارند.بدن شما هر روز به مقدار معینی از این مواد هر روز نیاز دارد.
وجود ویتامین ها ونمک های معدنی برای قوی وسالم بودن بدن ضروری است.بیشتر ویتامین هاوبرخی از نمک های معدنی درمیوه ها وسبزیجات تازه وجود دارند.کلسیم یکی از مهم ترین نمک های مورد نیاز بدن است.شیر وپنیر دارای مقدار زیادی کلسیم اند.آهن نیز ماده ی معدنی دیگری است که در ماهی وگوشت قرمز یافته می شود.