(آب ) جنبنده ایی نیست بر روی زمین که با این واژه بیگانه باشد پایه و اساس تمام جانداران روی زمین بر اصول همین ماده شکل گرفته است مسلما پیداست که پیدایش سکونتگاه ها و تمدن‌ها و جمعیت پیشرفت و اقتصاد و امید به زندگی در سرزمین های مختلف همانند تمدنهای بین النهرین فلات ایران و یونان است چین تا حدود زیادی به آب بستگی دارد کشور ما سرزمین گرم و نیمه خشک است

و عرض جغرافیایی مهمترین عامل ایجاد این نوع آب و هوا بوده است آنچنان که دما به صورت معمول و میانگین از جنوب به شمال کشور به سمت کاهش است میزان بارندگی در کشور تحت تاثیر دوری و نزدیکی به دریا ها و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها وابسته است کم بارش ترین استان در این سال استان سیستان و بلوچستان است پهنه خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان در سرتاسر استان صد در صد است مهمترین عاملی که بر روی بارش این استان تأثیر می‌گذارد نزدیک بودن به مدار راس السرطان از ورود توده های بارشی کم به استان می باشد‌. طبق گفته ناسا کشور ما وارد دوره ۳۰ ساله خشکسالی شده است این خشکسالی باعث شده که اوضاع آبی استان به مرحله کمبود و نبود آب برسد در شمال استان سیستان و بلوچستان سرزمین سیستان سیاست های سد گذاری افغانستان(کجکی،کمال خان ) بر روی رود هیرمند که رگ حیاتی و تامین کننده آب منطقه ای سیستان و شهرستان زاهدان می باشد باعث شده که این مناطق در شرایط بحرانی آب قرار بگیرند از آنجا که شغل بیشتر مردمان سیستان کشاورزی و دامپروری بوده و هست باعث مهاجرت بسیاری از مردمان این منطقه به سرزمین گرگان شده است قلب تپنده سیستان نیز در گذشته دریاچه هایی همچون صابوری هامون پوزک و چاه نیمه ها بوده است که حالا به دلیل خشکسالی و و کمی آب ورودی به منطقه سیستان به دلیل سدگذاری افغانستان موجب شده که امروز تنها از آن منابع تنها چاه نیمه ها باقی مانده است.

در سالهای اخیر با لوله کشی انتقال آب شرب از این چاه نیمه ها به زاهدان برای تأمین آب مرکز استان اوضاع چاه نیمه ها را بدتر کرده است بسیاری از مردم آن دیار سیستان به مناطق دیگر نقل مکان کنند البته در این مورد باید تشکری هم از  مقام معظم رهبری کرد که با اختصاص مبلغی برای تامین هزینه ، اجرای پروژه های آبرسانی با استفاده از لوله را در دست اجرا قرار داد.

خشکسالی و شرایط بحرانی سیستان شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان را در معرض خطر زندگی قرار داده است از آنجا که آب شهرستان زاهدان از چاه نیمه های سیستان تامین می‌شود خشکسالی چاه نیمه های سیستان برابر با نابودی زاهدان می باشد زاهدان شهری با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت که این جمعیت روز به روز با توجه به نوع کوچ روستا به شهر در حال افزایش است با افزایش جمعیت میزان تقاضای آب شرب بیشتر میشود و با توجه به اجرای بند کمال خان فاز دوم باعث پدید آمدن فاجعه می شود

شاید با ورود کشور به سال‌های میانی خشکسالی و حاد شدن آن زاهدان دیگر جای ماندن نباشد.
مطالب مرتبط:

 طرح حفاری آب‌های ژرف

اجرای طرح حفاری آب‌های ژرف از فروردین 97 در سیستان و بلوچستان/